Sammenfattende informationer om diverse organisationer i Sydslesvig... Sundhedstjenesten sørger for den "danske" sundhed, driver alderdomshjem, gennemfører hjemmepleje... Jaruplund-Højskole er den eneste "Sydslesvigske Folkehøjskole", som også tit har besøg af danske kursister... Sydslesvigs årlige rock-event om sommeren... Christianslyst er SdU´s danske kursus- og lejrskolested... Ungdomsforeningerne er paraply-organistaionen for bla. samtlige danske idrætsforeninger, landsdelsorganisationer og driver de danske fritidshjem, Spejderaktivitet findes også i Sydslesvig... Centralbiblioteket har flere filialer i Sydslesvig og betjener oplandet med biblioteksbusser... Dansk Folkekirke driver mange danske kirker i Sydslesvig... Aktivitetshuset i Flensborg er et mødested for unge og voksne med kursus- og diverse aktivitetstilbud...