Hvorfor dansk i Sydslesvig?

  Litteratur om Sydslesvig(klik!)

Plakat fra afstemningskampagnen omkring 1920...

  Det danske og det frisiske er det oprindelige i Sydslesvig men delvist overdækket af tysk kultur.

  Omkring år 1800 taltes dansk og frisisk endnu helt ned til Slien, Slesvig og Husum.

Dette våben pynter ydervæggen af den forhenværende tyske skole i Brekentorp. Frederik den V. oprettede i sin tid skolerne bl.a. i Askfelt og Brekentorp. Efter det danske nederlag på Dybbølbanke i 1864 blev disse danske skoler overtaget af den tyske stat.

  Men kendskabet til dansk er efter 1920 og især efter 1945 vokset, efter at man har fået danske skoler igen, og man kan regne med, at omtrent 50.000 sydslesvigere i dag kan tale dansk.

  Antallet af frisisk-talende på øerne og vestkysten opgives til ca. 8.000. (Kilde: www.sydslesvig.de)

 

 

 

 

 

Hvorfor er vi så glade for det gode forhold til flertalsbefolkningen?

<<<<Interessant portal om grænselandets historie

Blandt naboer - unter Nachbarn...

Tidstavle

Det sydslesvigske flag består af Dannebroget og de slesvigske løver.

Læs en kommentar nordfra!

Farlig tendens til national udfladning

Sydslesvig med sin store danske befolkningsgruppe har helt siden 1920, hvor Slesvig blev delt og den nordlige halvdel stemte sig til Danmark, haft en særlig plads i dansk bevidsthed og danske hjerter. 

Statsminister Niels Neergaard sagde i forbindelse med festlighederne omkring grænseafstemningen i 1920 mens Christian d. X var konge : "I skal ikke blive glemt". 

Derfor er det stadig vigtigt, at tage på lejrskole syd for den dansk-tyske grænse for at opleve det danske mindretal, det tyske samfund, de gamle byer og slagmarker i øst og marsk og vade i vest. Kig også på: lejrskole.de!

Disse våben og andre spændende ting kan du se ved et besøg af vikingemuseet i hedeby!

  Vikingernes vigtige handelsby "Hedeby" lå sydøstlig fra det nuværende Slesvig.

  Museet og ringvolden i forbindelse med "Danevirket" er vidner af vores fortid.

 

 

SYDSLESVIG GENNEM 1.000 ÅR

 
ca. 650 Bygning af det ældste Danevirke påbegyndt.
811 Ejderen som landegrænse mellem Danmark og Tyskland (Ejdora Romani Terminus Imperii).
826 Ansgar kommer til Hedeby.
1115 Knud Lavard bliver jarl med sæde i Slesvig.
1375 Abelslægten uddør.
1386 Den holstenske greve forlenes med hertugdømmet i Slesvig.
1460 Christian I vælges i Ribe af det slesvig-holstenske ridderskabs råd til hertug af Slesvig og greve af Holsten ("Up ewig ungedeelt").
1721 Frederik IV forener den gottorpske del af Slesvig med den kongelige del.
1830 Uwe Jens Lornsen kræver en "slesvigholstensk forfatning".
1832 Flensborgeren professor Christian Paulsen fremhæver Sønderjyllands forbindelse med Danmark.
1848 Provisorisk slesvig-holstensk regering. - Treårskrigen.
1863 Ny forfatning for Danmark og Slesvig.
1864 Prøjsen og Østrig kræver forfatningen annulleret. Krig mod Danmark. Tilbagetoget fra Danevirke.
1866 Prager-freden med løfte om folkeafstemning i de nordlige dele af Slesvig (5)
1867 Dansk flertal ved rigsdagsvalget i Flensborg.
1869 Flensborg Avis grundlægges. De prøjsiske myndigheder indleder skærpet kurs overfor danskheden (Køllerpolitikken).
1920 10.2.: Afstemning i 1. zone (Nordslesvig) - 75.431 danske og 25.329 tyske stemmer. 14.3.: Afstemning i 2. zone (Mellemslesvig) - 51.700 tyske og 12.800 danske stemmer.
1933 Hitlers magtovertagelse og overgreb mod det danske mindretal.
5.5.1945 Englænderne besætter Sydslesvig.
9.5.1945 Den danske regering erklærer: "Grænsen ligger fast".
1946 En provisorisk landdag udnævnes i Kiel.
1947 Første valgte landdag med 6 dansksindede repræsentanter. Siden 1962 én repræsentant.
1949 Den tyske forbundsrepublik grundlægges.
1949-1953 Dansk repræsentant i den tyske forbundsdag.
1949 Kiel-erklæringen om mindretallets rettigheder.
1955 Bonn- og Københavnerklæringerne. - SSV befries for 5%-spærregrænsen i landdagsvalgloven.
1965 SSV deltager ikke mere i forbundsdagsvalg.
1992

2009

2010

SSV opnår 28.245 stemmer ved landdagsvalget den 5. april.

SSV har fire landdagsmandater i Kiel.

Flensborgerne vælger en SSV-overborgmester til Sydslesvigs største by.

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne side er del af Sydslesvig-Portalen: www.dansk-i-sydslesvig.de ! Har du  åbnet denne side (via en søgemaskine) for sig selv, så klik venligst på: