Juridisk information for brugen af "dansk-i-sydslesvig"

Disclaimer og datasikkerhed (på tysk, fordi hjemmesiden er registreret i Tyskland)

Dansk-i-sydslesvig  indestår ikke for nøjagtigheden eller pålideligheden af de informationer, det indhold eller de annoncer som indeholdes i, distribueres via, er linket til, downloaded (hjemtaget) fra eller hvortil man har fået adgang via serviceydelserne på dette websted.

Dansk-i-sydslesvig indestår ej heller for kvaliteten af de produkter, de informationer eller andet materiale, der vises, kan købes eller opnås ved brug af annoncer, anden information eller tilbud i forbindelse med serviceydelserne på vores server. Da dansk-i-sydslesvig indeholder links til andre websteder, der opdateres af ejere udenfor dansk-i-sydslesvig fraskriver vi os ethvert ansvar i denne forbindelse, herunder i relation til nøjagtighed, aktualitet og oprindelse af denne information. Dansk-i-sydslesvig fraskriver sig ansvaret for indholdet af filer, der eventuelt hentes fra tredjemand websteder.

Som bruger accepterer du herved, at enhver tillid til informationer, indhold eller annoncer sker på egen risiko.

Dansk-i-sydslesvig forbeholder sig ret til efter eget skøn og uden forpligtelser af nogen art at foretage forbedringer af samt rette eventuelle fejl eller forglemmelser i alle dele af serviceydelser, informationer, produkter, annoncer eller andet materiale der forefindes på dette website.

Serviceydelser, informationer, indhold eller annoncer leveres af d
ansk-i-sydslesvig som de er og forefindes, og dansk-i-sydslesvig fraskriver sig udtrykkeligt alle former for garanti udtrykt direkte såvel som underforstået.

Dansk-i-sydslesvig påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af anvendelsen af informationer m.m. på dansk-i-sydslesvig, uanset om informationerne måtte vise sig at være fejlagtige.

Dansk-i-sydslesvig påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget brugeren af websitet.

Dansk-i-sydslesvig er ikke på nogen måde ansvarlig for indholdet af debatindlæg i debatfora eller andre steder hvor brugeren kan komme til orde på websitet. Ansvaret for disse udtalelser og kommentarer påhviler udelukkende forfatteren heraf.

Denne side er del af Sydslesvig-Portalen: www.dansk-i-sydslesvig.de ! Har du  åbnet denne side (via en søgemaskine) for sig selv, så klik venligst på: