Info -  www.dansk-i-sydslesvig.de

  Kopier følgende link til dine favoritter og undgå startsiden !

http://www.dansk-i-sydslesvig.de/indexxx.htm

  Vinduer som dette her kan du altid lukke, idet du klikker her eller på krydset i din browser, øverst til højre! >>>

 

          >>> 

For at kunne se Javascripts på denne hjemmeside med Windows-XP, servicepack 2, kan du downloade følgende (klik):

  <<< Klik på den venstre randmenu og du kan klikke dig frem til alle ønskede sider uden at klikke tilbage til startsiden!

  Du kan vælge en anden opløsning, hvis billedet virker for stort og har for mange "scrollbars". Klik bare på "800x600-knappen" Tilsvarende kan du fra  800x600-siden klikke tilbage til 1024x768-siden.

  Vælg dit layout, idet du klikker på "Skift layout-knappen" (kun 1024x768 pixel) !

  Klik på den højre randmenu (kun 1024 x 768 pixel) og du kan klikke dig frem til alle ønskede sider uden at klikke tilbage til startsiden! >>>

Her finder du forretninger, læger, håndværker, m.m., der er dansktalende eller har mindst en dansktalende ansat.

 

 

  Dansk på tysk pc? (klik)

Logo til kopiering som link-knap:

Klikker du på dette symbol, kommer du altid til sidens/emnets startposition:

Så mange gange er der blevet kigget på

dansk-i-sydslesvig.de:

Monats-Statistik für Januar  2007
Summe Anfragen 65504
Summe Dateien 44331
Summe Seiten 8386
Besuche 3340
Summe kb 349261
Unterschiedliche Rechner 3295
Besuche seit November  2002

108 910

  "Ny i regionen?"   giver dig relevante oplysninger om Sydslesvig og livet i denne del af Tyskland.

  "Hjælp med!"   beder om hjælp ved udvidelsen af webstedet og forklarer, hvordan man kan være med til at støtte det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig.

  "Aktuelt"    bliver konstant opdateret. Her finder du: vejr, ledige stillinger ved Skoleforeningen, flagdage, vejr-webcams, ferieperioder, quiz og spil, m.m. og et "Link-Bibliotek" i form af en animeret menu, der fungerer som computerens "stifinder".

 

 

 

 

Download vores plakat (Word-2000-fil, 486 kb), print ud og hæng den venligst op på opslagstavlen!

 

Webmaster, hent aktuelle Sydslesvig-Nyheder til din hjemmeside og gør den mere spændende!

 

Presse om dansk-i-sydslesvig

Klikker du her, kommer du til en børneside, hvor også unge og voksne er meget velkomne!

 

Klikker du på dette kort, så kommer du til et stiliseret sydslesvigkort. Klik på det ønskede sted, så får du oplysninger om skoler, foreninger, m.m.

For at komme til et andet sted, klikker du igen på dette lille kortsymbol.

 

Her finder du en forklaring af de forskellige logo´er, du kan se på forsiden.

(Hvis du klikker på dem, kommer du til organisationernes / institutionernes egne hjemmesider.)

 

 

Flensborg-Avis er mindretallets avis og beretter om grænselandet på dansk med nogle tysksprogede sider...  

Flensborg-Avis er mindretallets daglige avis, der bliver trykt på dansk med et par tysksprogede sider.

 

Sydslesvigsk Forening (SSF) er Sydslesvigs kulturelle forening.

Sydslesvigsk Forening står for den dansk-kulturelle udfoldelse syd for grænsen...

Skoleforeningen driver ca. 50 danske skoler og talrige børnehaver i Sydslesvig...  

Dansk Skoleforening driver skoler, børnerhaver i Sydslesvig og organiserer voksenundervisning.

 

SSW (Südschleswigscher Wählerverband)  eller SSV (Sydslesvigsk Vælgerforening) er det politiske parti, der tager sig af mindretallets tarv.  

Vælgerforeningen SSW er det danske mindretals politiske parti, der også er repræsenteret i den Slesvig-Holstenske landdag...

 

 

Union-Banken er mindretallets "egen bank" i Sydslesvig...

 

Union-Banken gælder for at være mindretallets bank i Flensborg, der også har en filial i Harreslev.
Det lille teater har hjemme i "Hjemmet" i Flensborg og viser jævnligt danske teaterstykker.

Besøg det lille danske teater "Hjemmet" i Flensborg...

 

Ungdomsforeningerne er paraply-organistaionen for bla. samtlige danske idrætsforeninger, landsdelsorganisationer og driver de danske fritidshjem,

 

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er paraplyorganisationen for de danske idrætsforeninger og landsdelsorganisationerne, driver de danske fritidshjem, Aktivitetshuset i Flensborg  og kursuscentret Christianslyst i nærheden af Sønderbrarup. 
 

Christianslyst er et kursus- og lejrskolested i nærheden af Sønderbrarup, der ofte har danske grupper eller skoleklasser på besøg.

 

Christianslyst er SdU´s danske kursus- og lejrskolested...

Sydslesvigs årlige rock-event om sommeren...

Sydslesvigs årlige rock-event om sommeren finder som open-air-koncert sted i Slesvig med danske og sydslesvigske grupper.

Dansk folkekirke i Sydslesvig driver mange kirker i flere byer og landsbyer. Nogle steder er der blevet indrettet kirkesale på skolerne.

 

Dansk Folkekirke driver mange danske kirker i Sydslesvig...

 

Spejderaktivitet findes også i Sydslesvig... Også i Sydslesvig findes der et spejderkorps med eget centerlejr i Tydal, der fungerer som mødested for mange spejdersammenkomster.
Centralbiblioteket forsyner hele landsdelen med dansk litteratur m.m. ved hjælp af flere biblioteker og oplandsbogbusser.  

Centralbiblioteket har flere filialer i Sydslesvig og betjener oplandet med biblioteksbusser...

 

 

Sundhedstjenesten sørger for den "danske" sundhed, driver alderdomshjem, gennemfører hjemmepleje...

 

Dansk Sundhedstjeneste har ansat flere hjemmesygeplejersker, driver danske alderdomshjem og holder førstehjælpskurser for de ansatte i de danske organisationer.
 

Sammenfattende informationer om diverse organisationer i Sydslesvig finder du også  her.

 

Sammenfattende informationer om diverse organisationer i Sydslesvig...
 

Jaruplund-Højskole er den eneste "Sydslesvigske Folkehøjskole", som også tit har besøg af danske kursister...

 

Jaruplund-Højskole ligger i Jaruplund ved Flensborg og er den eneste sydslesvigske højskole, der også ofte huser elever og besøgende fra Danmark.
 

Aktivitetshuset er et kursus- og mødested i Flensborg, hvor bl.a. Duborgeleverne kan mødes efter skoletiden.

 

Aktivitetshuset i Flensborg er et mødested for unge og voksne med kursus- og diverse aktivitetstilbud...

Denne side er del af Sydslesvig-Portalen: www.dansk-i-sydslesvig.de ! Har du  åbnet denne side (via en søgemaskine) for sig selv, så klik venligst på: