Hej Webmaster,   Installation auf Deutsch

 

kopier den sorte tekst i din editor og du får animerede sydslesvig-nyheder bygget ind i din hjemmeside!

Kopier den direkte efter titlen i din html-kildetekst!  God fornøjelse og held og lykke!  :-)

  Kopier følgende, idet du markerer den med venstre musetaste og trykker "Ctrl" og "C" (dansk tastatur) eller "Strg" og "C" (tysk tastatur)!

  Flyt den over i din kildetekst, idet du nu sætter markøren bag ved titlen og derefter trykker du "Ctrl" og "V", hhv. "Strg" og "V"!

  Nu kan du tilpasse skriften med fond og farve f.eks. med Frontpage, så den passer til dit layout. Fjern roligt stjernerne, hvis de forstyrrer dig!

  Flyt linket til det sted, hvor du gerne vil have det f.eks. med Frontpage! (Undgå at flytte ind eller hen over nogle tabelceller, det kan ødelægge linket!) 

 

Prøv scriptet her:   Sydslesvig-Nyheder     (Husk, at du kan tilpasse link-skriften med form, størrelse og farve!)

 

<script language="JavaScript"> function NAME_IT() { window.open('http://www.dansk-i-sydslesvig.de/sydslesvignytservice.htm','EANITHING','toolbar=no,location=no, directories=no,status=yes,menubar=no,resizable=no,copyhistory=no,scrollbars=no,width =310,height=400'); }
</script>
<a href="javascript:NAME_IT()" onmouseover="window.status= 'NYHEDER'; return true">*Sydslesvig-Nyheder*</a>
</script>
<base target="_self">

 

Eller vælg link med dette logo        så kopierer du bare denne tekst:

 

<script language="JavaScript"> function NAME_IT() { window.open('http://www.dansk-i-sydslesvig.de/sydslesvignytservice.htm','EANITHING','toolbar=no,location=no, directories=no,status=yes,menubar=no,resizable=no,copyhistory=no,scrollbars=no,width =310,height=400'); }
</script>
<a href="javascript:NAME_IT()" onmouseover="window.status= 'NYHEDER'; return true"><img border="0" src="http://www.dansk-i-sydslesvig.de/sydslnyhservlog.jpg" width="100" height="20"></a></script>
<base target="_self">

 

Se eksempler for integrationen på nogle hjemmesider:

  http://www.garding.de/       http://www.socialsyd.de       http://www.askfelt..de/ 

 

 

 

Installationsanleitung auf Deutsch:

 

Hallo Webmaster,

kopiere den schwarzen Text in deinen Editor und du bekommst animierte Sydslesvig-Nyheder (Nachrichten und Neuigkeiten für die dänische Minderheitenbevölkerung) auf deine Homepage!

Kopiere den Text nach dem Titel in deinen HTML-Quelltext!  Viel Vergnügen und Erfolg damit!  :-)

  Kopiere das Folgende, indem  du es mit der linken Maustaste markierst und "Strg" und "C" drückst!

  Setze den Mauszeiger hinter den Titel im Quelltext und drücke "Strg" und "V"!

  Jetzt kannst du den Text z. B. mit Frontpage an dein Layout anpassen. Entferne einfach die Sterne, wenn sie dich stören sollten!

  Setze den Link an die gewünschte Stelle mit Hilfe von z. B. Frontpage! (Vermeide möglichst, den Link über Tabellenzellen zu ziehen, da dies den Link zerstören kann!) 

 

Probiere bitte den Link hier:   Sydslesvig-Nyheder     (Denke bitte daran, dass du den Font und die Farbe anpassen kannst!)

 

<script language="JavaScript"> function NAME_IT() { window.open('http://www.dansk-i-sydslesvig.de/sydslesvignytservice.htm','EANITHING','toolbar=no,location=no, directories=no,status=yes,menubar=no,resizable=no,copyhistory=no,scrollbars=no,width =310,height=400'); }
</script>
<a href="javascript:NAME_IT()" onmouseover="window.status= 'NYHEDER'; return true">*Sydslesvig-Nyheder*</a>
</script>
<base target="_self">

 

Oder wähle den fertigen Link mit Logo        dann nimmst du einfach diesen Quelltext:
 

<script language="JavaScript"> function NAME_IT() { window.open('http://www.dansk-i-sydslesvig.de/sydslesvignytservice.htm','EANITHING','toolbar=no,location=no, directories=no,status=yes,menubar=no,resizable=no,copyhistory=no,scrollbars=no,width =310,height=400'); }
</script>
<a href="javascript:NAME_IT()" onmouseover="window.status= 'NYHEDER'; return true"><img border="0" src="http://www.dansk-i-sydslesvig.de/sydslnyhservlog.jpg" width="100" height="20"></a></script>
<base target="_self">

 

Schau dir bitte Beispiele zur Integration auf folgenden Homepages an:

  http://www.garding.de/       http://www.socialsyd.de       http://www.askfelt..de/