Flensborg-Avis er mindretallets avis og beretter om grænselandet på dansk med nogle tysksprogede sider...

Vælgerforeningen SSW er det danske mindretals politiske parti, der også er repræsenteret i den Slesvig-Holstenske landdag... Skoleforeningen driver ca. 50 danske skoler og talrige børnehaver i Sydslesvig... Besøg det lille danske teater "Hjemmet" i Flensborg... Sydslesvigsk Forening står for den dansk-kulturelle udfoldelse syd for grænsen... Union-Banken er mindretallets "egen bank" i Sydslesvig...